میلاد پسندیده

گرافیک، انیمیشن و تصویرسازی

میلاد پسندیده

گرافیک، انیمیشن و تصویرسازی

انیمیشن انتخاباتی برگ رأی...

نقاشی دیجیتال از یک بچه گربه برای تست نور...

مدلسازی سه بعدی کاراکتر توکان

عباس علمدار حسین - اثری از: میلاد پسندیده

مدلسازی کارکترهای انیمیشن

نشانی ویدئوهای هر درس در آپارات:

یک نقاشی برق آسا در 30 دقیقه بمناسبت روز نوجوان و روز بسیج دانش آموزی
علی اصغرهای زمانه ات را بشناس تا حرمله ها و شمرهای زمانه ات را بشناسی
برای مقاومت حسینی چه فرجامی برجا ماندنی تر از شهادت؟
پوستری بر اساس سخنان مهم امام خامنه ای درباره رابطه با آمریکای جنایتکار
تصویر متحرک
.